август 26th, 2020

26
авг.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХК „ЧАРДАФОН“ – 25.09.2020 ГОД

Управителният съвет на  Сдружение Хандбален клуб „Чардафон” – Габрово на основание чл.26 от  ЗЮЛНЦ, чл. 12.3 от Устава на сдружението,  свиква редовно Общо събрание на ХК „Чардафон” на 25.09.2020г. ) от 11:00ч. в гр. Габрово, ул. „Видима“ № 35,  при следния дневен ред: 1. Приемане на Доклад за дейността на ХК „Чардафон” през 2019г.; 2. Приемане на финансов отчет на ХК „Чардафон”

Прочетете повече